ติดต่อเรา

บริษัท สินกิจไพบูลย์โลหะการ จำกัด

สำนักงาน
26/11 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
: 0-2678-3988
: 0-2678-3989, 0-2678-9856
: sales@sinkit.co.th
: @sinkitphaiboon

โกดัง
199/9 หมู่ 3 ซ.วงศ์แพทย์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
: 0-2385-5557, 0-2385-5836-8
: 0-2385-5560, 0-2385-5883