เหล็กข้ออ้อย

เป็นเหล็กที่มีแรงยึดเกาะที่ผิวสูง เหมาะสำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องการความแข็งแรงสูง งานก่อสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากๆ งานก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วไป เช่น เขื่อน สะพาน และอาคารสูง ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 24-2548

ชั้นคุณภาพ SD-40 และ SD-50

เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 – 40 มม.
ความยาว 10 – 12 เมตร

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) ความยาว (เมตร)
10 10 – 12
12
16
20
25
28
32
40