เหล็กเส้นกลม

ผิวเรียบ มาตรฐาน มอก. 24-2548 เหมาะกับงานก่อสร้างขนาดเล็ก และขนาดกลาง เช่น บ้าน ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ ถนน งานพื้นอาคาร โรงงาน หรือในงานโครงสร้างขนาดกลาง

ชั้นคุณภาพ SR 24

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 – 25 มม.
ความยาว 10 – 12 เมตร

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) ความยาว (เมตร)
6 10 – 12
9
12
15
19
25