เหล็กฉาก

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณผลิตโดยการขึ้นรูปเย็น คือการแปรรูปโดยไม้ใช้ความร้อน เป็นเหล็กโครงสร้างที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นมุมฉาก ใช้ในงานโครงสร้างต่างๆ ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด (มิลลิเมตร) ความยาว (เมตร)
25 x 25 x 3.0 6
25 x 25 x 4.0
25 x 25 x 5.0
30 x 30 x 3.0
30 x 30 x 4.0
40 x 40 x 3.0
40 x 40 x 4.0
40 x 40 x 5.0
40 x 40 x 6.0
50 x 50 x 3.0
50 x 50 x 4.0
50 x 50 x 5.0
50 x 50 x 6.0
65 x 65 x 5.0
65 x 65 x 6.0
75 x 75 x 6.0
75 x 75 x 9.0
75 x 75 x 12
90 x 90 x 7.0
90 x 90 x 10
100 x 100 x 7.0
100 x 100 x 10
100 x 100 x 12
130 x 130 x 9.0
130 x 130 x 10
130 x 130 x 12
150 x 150 x 12
150 x 150 x 15
200 x 200 x 25