เหล็กท่อกลมดำ

ท่อเหล็กดำ มีความสามารถในการรับแรงดัน มีความแข็งแรง และทนทาน แต่น้ำหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ นิยมนำไปใช้เป็นท่อน้ำสำหรับอาคารสูง งานขึ้นรูปโครงสร้างต่างๆ รวมถึงนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป เช่น ร้อยท่อสายไฟ รั้ว ประตู หรืองานตกแต่งทั่วไป

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด (นิ้ว) ความหนา (มิลลิเมตร)
1/2 2.3 – 6.0
1
1.1/2
1.1/4
2
2.1/2
3
3.1/2
4
5
6
8
10