เหล็กไอบีม

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณทรงยาว มีหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ(I) I-Beam เป็นเหล็กโครงสร้างประเภทที่รับแรงอัดและแรงดึง จึงใช้มักทำเสา

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด (มิลลิเมตร) ความยาว (เมตร)
150 x 75 x 5.5 x 9.5 6 / 9
200 x 150 x 9 x 16
250 x 125 x 7.5 x 12.5
250 x 125 x 10 x 19
300 x 150 x 8 x 13.0
300 x 150 x 10 x 18.5
300 x 150 x 11.5 x 22
400 x 150 x 10 x 18
400 x 150 x 12.5 x 25
450 x 175 x 11 x 20
450 x 175 x 13 x 26
600 x 190 x 16 x 35