เหล็กไวด์แฟลงค์

เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหมาะสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป และงานเชื่อม มีลักษณะเช่นเดียวกับเหล็กไอบีม แต่ขนาดบางกว่า

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด (มิลลิเมตร) ความยาว (เมตร)
148 x 100 x 6 x 9 6 / 9
194 x 150 x 6 x 9
200 x 100 x 6.5 x 8
244 x 175 x 7 x 11
250 x 125 x 6.0 x 9
294 x 200 x 8 x 12
300 x150 x 6.5 x 9
340 x 250 x 9 x 14
400 x 200 x 8 x 13
440 x 300 x 11 x 18
450 x 200 x 9 x 14
488 x 300 x 11 x 18
500 x 200 x 10 x 16
588 x 300 x 12 x 20
594 x 302 x 14 x 23
600 x 200 x 11 x 17
700 x 300 x 13 x 24
800 x 300 x 14 x 26