เหล็กตัวซี

เหล็กรูปตัวซี จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น แปรรูปโดยไม้ใช้ความร้อน โดยเหล็กรูปพรรณหน้าตัดตัวซี (C) เหมาะสำหรับงานก่อสร้าง และมุงหลังคา

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด ความหนา (มิลลิเมตร)
60 x 30 x 10 2.3 – 3.2
75 x 45 x15
100 x 50 x 20
125 x 50 x 20
125 x 75 x 20
150 x 50 x 20
150 x 50 x 25
150 x 65 x 20
150 x 75 x 20
150 x 75 x 25
200 x 75 x 20
200 x 75 x 25