เหล็กรางน้ำ

เหล็กรางน้ำจัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด (มิลลิเมตร) ความยาว (เมตร)
50 x 25 x 4.5 6
75 x 40
100 x 50
125 x 65
150 x 75 x 6.5 x 10
150 x 75 x 9.0 x 12.5
180 x 75 x 7 x 10.5
200 x 75 x 8.5 x 11.5
200 x 80 x 7.5 x 11
200 x 90 x 8.0 x 13.5
250 x 90 x 9.0 x 13.0
250 x 90 x 11 x 14.5
300 x 90 x 9.0 x 13.0
300 x 90 x 10 x 15.5
300 x 90 x 12 x 16
380 x 100 x 10.5 x 16
380 x 100 x 13 x 20