เหล็กแผ่นลาย

เหล็กรูปพรรณชนิดแผ่นที่มีพื้นผิวเป็นลวดลายนูน สามารถป้องกันการลื่นและน้ำขัง นอกจากนี้อาจใช้เพื่อการตกแต่ง เหมาะสำหรับการใช้ปูพื้นทางเดิน ผนัง และบันได มีหลากหลายความหนาเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการ

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ความหนา (มิลลิเมตร) ขนาด
2.3 4×8 / 5×10
3.2
4.5
6.0