เหล็กเอชบีม

เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนทรงยาว มีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะตัวเอช เป็นเหล็ก โครงสร้างประเภทที่รับแรงอัด โดยทั่วไปในการก่อสร้างนิยมใช้มาทำเสา และคาน

ตารางข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาด (มิลลิเมตร) ความยาว (เมตร)
100 x 100 x 6 x 8 6 / 9
125 x 125 x 6.5 x 9
150 x 150 x 7 x 10
175 x 175 x 7.5 x 11
200 x 200 x 8 x 12
250 x 250 x 9 x 14
300 x 300 x 10 x 15
350 x 350 x 12 x 19
400 x 400 x 13 x 21